گرامي باد روز جهاني زن!

امروز زنان آگاه و مبارز در شرایطی رور جهانی زن را با برگزاری ميتينگ ها و نمایشات خيابانی گرامی می دارند که زنان کارگر و زحمتکش در زیر بار تبعيض و بيکاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلطه نظام سرمایهداری در فقر و ناامنی به سر برده و صرفا به خاطر «زن» بودنشان، با بیحقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردسالار حاکم در عرصههای مختلف به آنان تحميل کرده نيز دست و پنجه نرم می کنند. در ایران زیر سلطه نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم و رژیم زن ستيز جمهوری اسلامی، دیکتاتوری حاکم شرایط بس طاقتفرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از بيان ابعاد مخرب آن قاصر است. این رژیم نيمی از جامعه یعنی زنان را رسما و بر اساس قوانين ارتجاعی خویش شهروند درجه دوم محسوب کرده و برابری حقوق آن ها با نيمه دیگر را وحشيانه نقض و آنان را به خاطر خواست عادلانه و بدیهی برابری سرکوب می کند.

گرامي باد روز جهاني زن !

در نتيجه سلطه چنين رژیم سرکوبگری است که ما میبينيم اوضاع حيات و معاش زنان ما روز بروز وخيمتر شده و آمار دختران فراری، زنان کارتنخواب و خودکشی زنان هر روز فزونی میگيرد. واقعيتی که زنان مبارز و آگاه را هرچه وسيعتر به مقابله با نظام حاکم سوق داده است. تحت سلطه جمهوری اسلامی بدیهی ترین حقوق زنان از حق انتخاب آزاد پوشش، حق طلاق گرفته تا حق برابری دستمزد، حق حضانت فرزند و… بيرحمانه سرکوب گشته و خلاصه هيچ حقی از تعدی این رژیم جنایتکار مصمون نمانده است. به همين دليل هم ما هر روز شاهد اخباری مبنی بر اعتراضات و مبارزات زنان در کارخانهها ،خيابانها و مراکز آموزشی و… بر عليه رژیم زن ستيز حاکم و قوانين سرکوبگرانه آن می باشيم. این واقعيت نه تنها وظيفه دفاع از این اعتراضات و مبارزات را در مقابل زنان آگاه و نيرو های انقلابی قرار می دهد، بلکه همچنين وظيفه تعميق و گسترش آن و بردن این آگاهی در ميان زنان را نيز با بر جستگی در مقابل آن ها قرار می دهد که پيروزی این مبارزات به مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به مثابه حافظ نظام سرمایهداری وابسته و سلطه امپریاليسم گره خورده و این امر نيز جز از طریق انقلابی تودهای و قهر آميز، نا ممکن است. انقلابی که نقش آفرینی زنان به مثابه نيمی از آحاد جامعه در آن انکار ناپذیر است.

با گراميداشت ٨ مارس روز جهانی زن باید کوشيد تا مبارزه برای تحقق مطالبات برحق زنان جهت رسيدن به برابری کامل با مردان را هرچه بيشتر گسترش داده و عامل اصلی این نابرابری یعنی نظام سرمایه داری را آماج حملات زنان مبارز نمود. چرا که تاریخ ثابت کرده که تنها با نابودی نظام سرمایه داری است که ستم بر زنان همچون سایر مظالم و ستمها برای هميشه از زندگی جامعه رخت برکنده و امکان بر پائی دنيائی آزاد و رها از نابرابری مهيا می گردد.*

فرخنده باد ٨ مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش! هر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم برای تحقق حقوق برابر!
نابود باد رژیم ضد خلقی و زن ستيز جمهوری اسلامی با همه دار و دسته های درونی اش!
زنده باد انقلاب!
با ایمان به پيروزی راهمان چریکهای فدایی خلق ایران – ٧ مارس ٢٠١٣

*برگرفته از سایت سیاهکل

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s