مرکز آمار ایران از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته خبر داد

مرکز آمار ایران می گوید شاخص تورم در اسفندماه گذشته با افزایش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۰ همراه بوده است.مرکز آمار ایران از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته خبر داد

بنا به گزارش ها طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند‌ماه ۹۱ براساس سال پایه ۸۱ به ۶۰۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل سه و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۶ درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که میزان رشد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ (نرخ تورم) نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۰ به ۳۱.۵ درصد رسیده است.

افزایش ۵۸.۵ درصدی شاخص خوراکی‌ها

در اسفند‌ماه سال ۹۱ شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات به ۸۹۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۵ درصد افزایش یافته است.
در این گروه شاخص‌های چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌ میوه با ۴.۵، دخانیات با ۴.۱، ماهی‌ها و صدف‌دار‌ها با ۵.۷، نان و غلات با ۵.۱، روغن‌ها و چربی‌ها با یک، محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با ۴.۱، قند و شکر و شیرینی‌ها با ۱.۴ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با ۹.۴، سبزی‌ها و حبوبات با ۱۱.۳، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱.۷، میوه و خشکبار با ۲.۹درصد نسبت به ماه قبل با افزایش مواجه بوده است.

جزییات شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند ۹۱

براساس این گزارش در اسفند‌ماه سال ۹۱ شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۴۹۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۸ درصد افزایش یافته است.

پوشاک و کفش

شاخص گروه پوشاک و کفش در اسفند‌ماه ۹۱ به ۴۲۶.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این گروه شاخص پوشاک نیز ۴۳۶.۷ بود که نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص انواع کفش نیز در این ماه به ۳۸۶.۸ بود که نسبت به ماه قبل ۴.۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۷ درصد افزایش یافت.
اما نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه پوشاک و کفش ۳۵.۸ درصد است.

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها

شاخص این گروه در اسفند سال گذشته ۵۶۶.۱ است که بیانگر ۰.۳ افزایش نسبت به ماه قبل و ۱۸.۸ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
میزان افزایش شاخص در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد است. هم‌چنین شاخص قیمت مسکن در این ماه به ۵۱۸.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۵ درصد است.
بر این اساس شاخص قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در این ماه به ۹۳۴ بود که نسبت به ماه قبل ۰.۳ کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

مبلمان، لوازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنها

۴۵۵.۱شاخص این گروه در ماه مورد بررسی بوده که نسبت به ماه قبل چهار درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصد افزایش دارد. هم چنین میزان افزایش این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ نیز نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۳۸.۲ درصد است.
در این گروه شاخص مبلمان و اثاث، فرش و سایر کف‌پوش‌ها با ۲.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۸۹.۶، شاخص وسائل عمده برقی و غیربرقی با ۳.۷ درصد افزایش به ۳۹۵.۸ و انواع ظروف غذاخوری و سایر لوازم خانگی با ۵.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۴۰.۵ رسیده است.
اما شاخص لوازم پارچه‌ای خانگی با ۳.۹ درصد رشد نسبت به ماه قبل به ۴۶۲.۶ و شاخص هزینه‌ تعمیر و اجاره وسائل برقی و غیربرقی با دو درصد نسبت به ماه قبل به عدد ۴۲۵.۸ و شاخص ابزار و تجهیزات منزل و باغ با ۳.۵ درصد رشد ماهانه به ۳۹۲ افزایش یافت. هم‌چنین شاخص وسائل کوچک برقی با پنج درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۹۲.۴ رسیده است.

بهداشت و درمان

شاخص گروه بهداشت و درمان در ماه اسفند‌ماه گذشته، ۴۳۱.۸ اشت که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۲۹.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این در حالی است که میزان افزایش شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال گذشته نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد بوده است. هم‌چنین در این گروه شاخص محصولات وسائل و لوازم پزشکی با رشد ۱.۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۹۸.۱ و شاخص خدمات پزشکی و درمانی با ۰.۷ درصد رشد ماهانه به ۴۴۰.۹ افزایش یافت.

حمل‌ونقل

شاخص گروه حمل‌ونقل در اسفند‌ماه ۹۱ برابر با ۳۶۶.۹ بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هم‌چنین میزان افزایش شاخص حمل‌ونقل در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه گذشته نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۲۲.۱ بوده است.

ارتباطات

شاخص قیمت گروه ارتباطات در اسفند‌ماه ۹۱، ۱۵۹.۴ است که نسبت به ماه قبل با ۰.۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۶ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که میزان افزایش شاخص ارتباطات در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۱۰ درصد را نشان می‌دهد.

تفریح و فرهنگ

شاخص قیمت گروه تفریح و فرهنگ در اسفند‌ماه ۹۱، ۳۷۵.۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۴ درصد افزایش یافته است. هم‌چنین میزان افزایش شاخص این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال ۹۱ نسبت به مشابه سال قبل ۳۹.۳ درصد است.

آموزش

شاخص قیمت گروه آموزش در ماه مورد بررسی به ۲۳۵.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش داشته است. براین اساس میزان افزایش شاخص این گروه در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال ۹۱ نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۹.۷ درصد است.

هتل و رستوران

۵۱۷.۹، شاخص قیمت هتل و رستوران در اسفند‌ماه ۹۱ است که نسبت به ماه قبل ۲.۹درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین افزایش شاخص این گروه طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال ۹۱ نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۳۱ درصد بوده است.
اما شاخص قیمت خدمات تهیه و ارائه‌ غذا در اسفند‌ماه ۹۱ به ۵۵۰.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد و نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل ۴۳.۲ درصد افزایش داشت. از سویی دیگر شاخص گروه خدمات تامین جا به ۳۸۱.۳ افزایش یافته که نسبت به ماه قبل ۰.۱ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کالا و خدمات متفرقه

شاخص قیمت کالا و خدمات متفرقه در ماه مورد بررسی ۱۱۳۱.۵ است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش شاخص قیمت این گروه در طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه سال ۹۱ نسبت به دوره‌ مشابه سال گذشته ۶۸.۷ درصد بوده است.
در این گروه شاخص قیمت خدمات شخصی به ۵۵۸ رسید که نسبت به ماه گذشته ۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هم‌چنین شاخص لوازم برقی برای خدمات شخصی ۳۲۱.۶ بوده که بیانگر افزایشی ۳.۲ درصدی نسبت به ماه قبل است.

در اسفند‌ماه سال ۹۱ شاخص کل کالاها و شاخص کل خدمات به ترتیب ۷۰۴.۵ و ۴۷۵.۱که به ترتیب نسبت به ماه قبل ۴.۳ و ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۹ و ۲۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هم‌چنین درصد تغییرات این دو گروه در ۱۲ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱ و ۱۸.۹ درصد بوده است.*
*برگرفته از سایت روشنگری

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s