آکسیون اعتراضی علیه سرکوب وحشیانه کارگران و توده های تحت ستم در ایران، اسلو ـ نروژ

آکسیون اعتراضی علیه سرکوب وحشیانه کارگران و توده های تحت ستم در ایران، اسلو ـ نروژدر اعتراض به سرکوب وحشیانه کارگران و توده های تحت ستم در ایران و با خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه کارگرانی که در دفاع از حقوق عادلانه خود در سیاه چال‌های جمهوری اسلامی به سر می برند، تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو سازمان یافته است.

از تمامی ایرانیان آزادی‌خواه و مبارز دعوت می شود تا با شعار «جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد» در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و صدای کارگران دربند و زندانیان سیاسی را به گوش افکار عمومی برسانند.

زمان: ساعت یک بعداز ظهر شنبه ۳۱ ماه مه
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو 

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران ـ نروژ