آکسیون محکومیت اعدام ها و حمایت از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری دربند در استاوانگر

آکسیون محکومیت اعدام ها و حمایت از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری دربند در استاوانگردر روز شنبه ٢٨دی ماه ١٣٩٢برابر با ١٨ژانویه ٢٠١٤، مراسمی برای محکوم کردن اعدام های اخیر جمهوری اسلامی و حمایت از فعالین سیاسی و کارگری در بند توسط جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری ساکن استاوانگر در جنوب نروژ و در مقابل خانه فرهنگ  شهر برگزار شد.

رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران از همان ابتدای به قدرت رسیدن اش به شیوه های مختلف و با ترور و شکنجه و اعدام  دست به سرکوب مخالفان خود زده و برای رسیدن به اهداف ارتجاعی خود از هیچ جنایتی دریغ نکرده است. به خواندن ادامه دهید