ادوارد اسنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها

در روز یکشنبه نهم جون ۲۰۱۳ ، فردی به نام ادوارد جوزف اسنودن، بیست و نه ساله، که به عنوان کارشناس فنی کامپیوتر به مدت سه ماه برای آژانس امنیت ملّی آمریکا (اِن اِس اِ) کار کرده بود، بعد از ضبط مدارک بی شماری از اطلاعاتی که از سال ۲۰۰۷ تا به حال در یک برنامه سرّی و بسیار محرمانه جاسوسی به نام «پریسم» Prism ذخیره شده بودند، با در دست داشتن اجازه مرخصی رسمی از آژانس امنیت ملّی آمریکا (اِن اِس اِ) و به بهانه مداوای پزشکی، از جزایر هاوائی در اقیانوس آرام که جزو خاک آمریکا محسوب می شوند خارج شده و به منظور برملا کردن ابعاد برنامه غول پیکر «پریسم»، اول به عنوان پناهنده سیاسی به هنگ کنگ و بعد به روسیه رفت. جوزف اسنودن بیشتر از یک ماه در محیط فرودگاه مسکو به حالت موقت زندگی کرد تا سر انجام روسیه با اقامت یک ساله او در آن کشور موافقت نمود. در حالی که امپریالیسم آمریکا، این خونخوار ترین، جنایتکار ترین، جنگ افروز ترینِ امپریالیست ها که همواره به موذیانه ترین دسیسه های ضد بشری مشغول است، با جرم «در اختیار گذاشتن اسرار محرمانه دولتی به افراد غیر مجاز» و هم چنین با اتهام «دزدی از اموال دولتی» خواهان استرداد سریع و محاکمه او در آمریکا شده است. در آن مقطع، جریان پناهندگی سیاسی اسنودن چند مدتی اخبار دنیا را تحت شعاع خود قرار داد و از آن زمان به بعد هم هر از چند وقتی با افشای بخشی از مدارک بسیار محرمانه ذخیره شده در چهار کامپیوتری که وی با خود به همراه برده است ، دوباره افکار عمومی جهان به او مشغول می شود.

ادوارد اسنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها به خواندن ادامه دهید