از نمایش اخیر اسانلو چه درسی باید گرفت!

از زمانی که منصور اسانلو در تلویزیون اندیشه، برنامه «هم‌صدائی» (۱) ظاهر شد و بعد صاحب کانال تلویزیون، صد هزار دلار(۱۰۰/۰۰۰ دلار) به وی کمک کرد تا به اصطلاح صندوق کمک به کارگران زندانی و معترض را شکل دهد، چند هفته ای می گذرد و در این فاصله نیروها و افراد مختلف با ارائه تحلیل هائی در افشای اهداف پشت این برنامه و نقش اسانلو در این برنامه نوشته و سخن گفته اند. اما آن چه که کمتر به آن پرداخته شده است پاسخ به این پرسش غیر قابل اجتناب می باشد که چرا نیروهای اپوزیسیون و به خصوص برخی از آن هائی که خود را چپ و رادیکال هم می نامند همواره دنباله رو پروژه های شخصیت سازی (همان طور که در مورد اسانلو بود) می شوند و بدون آینده نگری، بر طبلی می کوبند که تجربه نشان داده دیر یا زود علیه خودشان به صدا در خواهد آمد و به همین دلیل هم چوبش را خواهند خورد؟

از نمایش اخیر اسانلو چه درسی باید گرفت! به خواندن ادامه دهید