Protest against death sentences of political prisoners (Zaniar and Loghman Moradi)

On a cold winter day, 19th January, 2013, some of freedom loving Iranians living in Stavanger, southwest of Norway, gathered to protest against the execution of political prisoners by the criminal Islamic Republic.
The purpose of this gathering was the protest against the execution of tens of political prisoners who are in the notorious prisons of Islamic Republic.
This gathering was mainly for protesting against the execution of Zaniar and Loghman Moradi, the Kurdish prisoners who will be executed by the Islamic Regime soon. به خواندن ادامه دهید

اعتراض به حکم اعدام برای زندانیان سیاسی(زانیار و لقمان مرادی) استاوانگر- نروژ

روز شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ در یک روز سرد زمستانی تنی چند از ایرانیان آزادی خواه مقیم استاوانگر در جنوب غربی نروژ گرد هم آمدند تا فریادی باشند علیه اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی.
هدف از برگزاری این مراسم  اعتراض به اعدام های  دهها زندانی سیاسی اسیر شده در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی بود.
این آکسیون به طور ویژه به توقف اعدام زانیار و لقمان مرادی زندانیان کرد ایرانی که اجرای حکم اعدام آنها توسط مقامات رژیم به تازگی اجرا خواهد شد،اختصاص داده شد.
«زانیار مرادی و لقمان مرادی، اهل کردستان ایران در روز ۱۴ مرداد ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شدند. پس از آن در روز چهارشنبه اول دی ماه ۸۸، به حکم به خواندن ادامه دهید