اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی و سلب حقوق اولیه و همچنین در اعتراض و همبستگی با اعتصابیون زندانیان سیاسی زندان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان اوین به مرور دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

بنا بر گزارش ها، روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه اولین زندانی،  زندانی سیاسی ایرج محمدی برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب غذا زد و ساعاتی بعد به دستور بازجویان وزارت اطلاعات به سلولهای انفرادی بند قرنطینه  زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان قصد دارند که در روزهای آینده  به مرور تمامی آنها به اعتصاب غذا بپیوندند.

خواسته های زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان عبارتند از :

۱ـ آزادی بدون قید و شرط و فوری  زندانیان سیاسی به خواندن ادامه دهید