اعلام اعتصاب غذای نامحدود اسماعیل فتاحی در زندان مرکزی تبریز

اسماعیل فتاحی که‌ مدت ۸ ماه است بدون تفهیم اتهام در زندان مرکزی تبریز تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی قرار گرفته‌ و چند روز پیش بدون هیچ دلیلی به‌ سلول وی یورش برده‌ و تمام کتابها و دفاتر وی را ضبط نموده‌اند، در اعتراض به‌ شکنجه‌های وارده‌ بر خود و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی و در اعتراض به‌ موردتجاوز قرار دادن کودکان در زندان و همچنین اشاعه‌ بیماری ایدز، و فروش انواع مواد مخدر در زندان مرکزی تبریز و دیگر زندانهای داخل کشور از فردا ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۱ دست به‌ اعتصاب غذای نامحدود می نماید و از تمامی نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی به‌ وضعیت هولناک زندانیان سیاسی و مدنی کشور را دارد.*اعلام اعتصاب غذای نامحدود اسماعیل فتاحی در زندان مرکزی تبریز

متن کامل بیانیه‌ اسماعیل فتاحی زندانی عادی زندان مرکزی تبریز که‌ برای اطلاع نهادهای حقوق بشری و مسئولین مربوطه‌ ارسال نموده‌ است. به خواندن ادامه دهید