افزایش نرخ تورم، افزایش شهریه‌ مدارس را در پی داشت

بنا به گزارش ها، شهریه‌ی مدارس غیردولتی و مراکز پیش دبستانی در سال تحصیلی ١٣٩٢ـ ١٣٩٣، بر اساس مصوبه‌ی مجلس و افزایش نرخ تورم نسبت به شهریه‌ی مصوب سال گذشته تا افزایش نرخ تورم، افزایش شهریه‌ مدارس را در پی داشت١٥% افزایش خواهد یافت.

گزارش می‌افزاید: مدارس غیردولتی که در آن‌ها برنامه‌ی «هوشمند سازی» به طور کامل اجرا شده باشد تا ٥% دیگر می‌تواند شهریه‌ی خود را افزایش داده و همچنین بر اساس کیفیت برنامه‌ی‌های ارائه شده توسط این مدارس ٥% دیگر را نیز به شهریه‌ی دریافتی خود اضافه کنند.

پایین بودن کیفیت آموزشی، تراکم جمعیت دانش‌آموزان، بی‌انگیزگی و سوء مدیریت آموزشی در مدارس دولتی موجب انتقال دانش‌آموزان از مدارس تحت پوشش دولت به مدارس غیرانتفاعی توسط خانواده‌ها شده است. به خواندن ادامه دهید