انتخاب بین اعدام فرزند و شرکت در مصاحبه تلویزیونی

طی روزهای گذشته محمد مرزیه دادستان زاهدان چندین بار آقای محمدرضا ریگی را احضار نموده و او را تحت فشار قرار داده است تا در مقابل دوربین تلویزیون قرار گیرد و گفته‌های مأموران اطلاعات علیه فرزند محکوم به اعدامش را تکرار کند.*انتخاب بین اعدام فرزند و شرکت در مصاحبه تلویزیونی

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محمد مرزیه آقای محمدرضا ریگی را تهدید کرده است که در صورتی که حاضر به مصاحبه تلویزیونی علیه فرزندش نشود او را اعدام خواهد کرد. به خواندن ادامه دهید