انتقال هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم

هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام ساعاتی پیش از زندان رجایی شهر به محل نامعلومی منتقل شد.  انتقال هوشنگ رضایی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم

این زندانی سیاسی به اتهام همکاری با کومله به اعدام محکوم شده است.

وی اخیرا پس از شش ماه انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود.

خانواده این زندانی سیاسی به دلیل کهولت سن و زندگی در شهرستان قادر به پیگیری وضعیت وی در زندان کرج نیستند. به خواندن ادامه دهید