بازداشت سه تن از نوکیشان مسیحی در اصفهان

منابع خبری گزارش داده اند که طی هفته گذشته، سه تن از نوکیشان مسیحی در اصفهان بازداشت شده اند.

بنا به گزارش ها،  محمدرضا فرید، سعید صافی و حمیدرضا قدیری، از اعضای کلیسای خانگی استان اصفهان، روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه ۹۲، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدند.

بازداشت سه تن از نوکیشان مسیحی در اصفهان به خواندن ادامه دهید