بازداشت و پرونده سازیهای واهی علیه فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه

خلیل کریمی صبح امروز احضار، بازجویی و بلافاصله برایش در دادگاه انقلاب سنندج پرونده سازی شد و قرار است فردا مورد محاکمه قرار بگیرد

بازداشت و پرونده سازیهای واهی بر علیه فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه

دیروز و به دنبال احضاریه کتبی اداره اطلاعات سنندج، خلیل کریمی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ۸ صبح امروز از سوی چندین مامور امنیتی در این اداره مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی ها مامورین امنیتی با اعلام اینکه وی در حال هماهنگی  برای برگزاری مراسم اول ماه مه در شهر سنندج است، تلاش کردند با وارد کردن اتهامات واهی به او و غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کارگران ایران خلیل کریمی را وادار به استعفا از اتحادیه بنمایند. اما خلیل با تاکید بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران و عدم استعفایش از آن، بر حق کارگران جهت برگزاری مراسم اول ماه مه تاکید کرد.

بدنبال این بازجوئی ها که توام با تشکیل پرونده و قید اتهامات واهی در آن بود خلیل کریمی ساعت ۳۰/۱۲ ظهر توسط مامورین امنیتی به شعبه چهار دادیاری دادگاه انقلاب سنندج منتقل و همانجا پرونده ای برایش تشکیل شد و در ادامه به ایشان ابلاغ گردید فردا راس ساعت ۹ صبح جهت محاکمه در این شعبه دادگاه حاضر شود. به خواندن ادامه دهید