برگزاری آکسیون اعتراضی در دفاع از کارگران زندانی و فعالین محکوم به اعدام در کشور هلند

به دنبال فراخوان “کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران” از سوی احزاب و نیروهای چپ و کمونیست، روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳ آکسیون اعتراضی در شهر دنهاخ (لاهه) در اعتراض به دستگیری و برگزاری آکسیون اعتراضی در دفاع از کارگران زندانی و فعالین محکوم به اعدام در کشور هلندفشار رژیم بر فعالین کارگری و همچنین در اعتراض به حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی با حضور ده‌ها تن از فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید.
آکسیون به دنبال فراخوان مشترک حزب کمونیست ایران – تشکلات هلند و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند، ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر روز شنبه جلوی پارلمان هلند آغاز گردید. اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران همراه با دیگر شرکت کنندگان چپ و کمونیست و فعالین منفرد مدافع جنبش کارگری علیرغم سرمای شدید، با حضور در آکسیون به دفاع از کارگران زندانی و محکومیت موج اعدام ها در ایران با سردادن شعار و قرائت بیانیه، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. به خواندن ادامه دهید