عکس هایی از بزرگداشت جانسپردگان دهۀ شصت در استاوانگر- نروژ

Til minne om henrettelser av tusenvis politiske fanger i Iran 1982-88
Lørdag 22 september 2012

دهه خونین شصت ؛

یاد و خاطره غم آلود آن سالهای سیاه و وحشت از دست دادن عزیزانی که از خونمان بودند لرزه بر اندام همه آنانی که خاطره های تلخ آن روزهای بی خورشید را فراموش نکرده اند می اندازد…

فراموشی و خاموشی ما مهر سکوت است بر جنایات هولناک رژیم جمهوری اسلامی، جنایاتی که هنوز تکرار می شوند.حقیقت این است که ما هنوزمرگ عزیزانمان را باور نمی کنیم و با یادشان زندگی میکنیم ما نمی خواهیم از همه دنیا انتقام بگیریم اما، میخواهیم که این جنایات دوباره تکرار نشوند پس با هم، همصدا میشویم و نام پر آوازه آزادی را فریاد میزنیم. به خواندن ادامه دهید