بزرگداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل

بزرگداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکلفعالین چریک های فدایی خلق ایران- نروژ برگزار می کنند:

بزرگداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل، ۱۹ بهمن ۱۳۴۹
و سی و پنجمین سالگرد قیام پر‌شکوه ۲۱و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

آنان به نابودی ستم برخواستند چرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند…

سیاهکل در آیینه تاریخ    سخنرانی: رفیق چنگیز قبادی فر

  • دکلمه   سارا
  • موسیقی  مختار برازش
  • پرسش و پاسخ

زمان: شنبه ۸ فوریه ۲۰۱۴
ساعت: ۱۸ تا ۲۲

مکان:  به خواندن ادامه دهید