بلاتکلیفی دو ساله کارگران قارچ سینا پس از اخراج

دبیر خانه کارگر همدان ازادامه بلاتکلیفی دو ساله ۶۷ کارگر قارچ سینا خبر داد و گفت: این کارگران بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند.بلاتکلیفی دو ساله کارگران قارچ سینا پس از اخراج

«فرامرز اصلانی» در این باره، گفت: ۶۷ کارگر قارچ سینا که سوء مدیریت را عامل اصلی بحران در کارخانه و تعطیلی آن می‌دانند، خواستار پی‌گیری مسئولان جهت رفع مشکلات این واحد تولیدی شدند.
او با بیان اینکه مشکلات کارگران قارچ سینا طی دفعات متعدد هم از طریق مسئولان و هم از طریق رسانه‌های کارگری پی گیری شده است، افزود: متاسفانه مشکلات کارگرانی که در تامین معاش خود دچار مشکل هستند از سوی مسئولان پی گیری نمی‌شود. به خواندن ادامه دهید