بیش از ۲۰۰ نفر در یک کنسرت عمومی در تهران بازداشت شدند

بیش از ۲۰۰ تن از شهروندان که در سالن «آمفی همایش مهر آفرینش»، جهت شرکت در کنسرت یک گروه موسیقی راک شرکت کرده بودند؛ بازداشت شدند.بیش از ۲۰۰ نفر در یک کنسرت عمومی در تهران بازداشت شدند

بنا به گزارش ها، پلیس امنیت تهران در مراجعه به سالن آمفی همایش مهر آفرینش، محل برگزاری کنسرت گروه «Dawn of Rage»T بیش از ۲۰۰ تن از شرکت کنندگان و اعضای این گروه را بازداشت کرد. به خواندن ادامه دهید