تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل اداره کار قروه

اداره کار و فرماندار قروه در هماهنگی با کارفرمای فولاد زاگرس کارگران این کارخانه را سر می دوانندتجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل اداره کار قروه

به دنبال دو بار تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در مقابل مجلس شورای اسلامی و رسیدگی کمیسیون اصل نود به خواست های این کارگران مبنی بر ابقا به کار و پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه آنان، اداره کار و فرمانداری شهرستان قروه همچنان ۲۵۰ کارگر اخراجی فولاد زاگرس را سر می دوانند.

بنا بر گزارش های رسیده، صبح امروز کارگران فولاد زاگرس پس از عزیمت به کارخانه و امضای دفتر حضور و غیاب با در دست داشتن صورت جلسه کمیسیون اصل نود دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند و خواهان اجرای این صورت جلسه و رسیدگی به خواسته های خود شدند. به خواندن ادامه دهید