تجمع کارگران کارخانه سرب و روی زنجان مقابل استانداری

 

تجمع کارگران کارخانه سرب و روی زنجان مقابل استانداری

در پی اعتراضات مردم زنجان به دلیل آلاینده بودن کارخانه سرب و روی این شهر و سپس تعطیلی این کارخانه در تاریخ ۲۳ مردادماه، صبح امروز ۴۰۰ کارگر کارخانه سرب و روی زنجان که شغل شانتهدید شده است در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ها بلوار چمران زنجان که تا هفته گذشته شاهد تجمع اقشار به خواندن ادامه دهید