تجمع ۱۸۰ کارگر بازنشسته گروه صنايع فلزی ايران در مقابل استانداری تهران

۱۸۰ کارگر صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران تجمع کردند.تجمع ۱۸۰ کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران

۱۸۰ کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران روز سه شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری تهران تجمع کردند.

بنا به گزارش ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی، ‌نماینده این کارگران، ‌گفت که مجموع طلب بازنشستگان صنایع فلزی ۲۲ میلیارد ریال است. به خواندن ادامه دهید