تعدیل ۵۰ کارگر غرب استیل در بازگشت از تعطیلات تابستانی

یک فعال کارگری در سمنان از تعدیل ۵۰ کارگر قرار دادی کارخانه غرب استیل پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی خبر داد.تعدیل ۵۰ کارگر غرب استیل در بازگشت از تعطیلات تابستانی

«حبیب الله محقق» در این باره گفت: کارگران کارخانه غرب استیل که از ۱۵ مرداد ماه به تعطیلات تابستانی رفته بودند، امروز در هنگام بازگشت به کارخانه متوجه شدند از ورود ۵۰ کارگر قراردادی به کارخانه جلوگیری شده است.
دبیر خانه کارگر سمنان دلیل تعدیل ۵۰ تن از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه را کاهش سفارشات خودروسازان به این کارخانه و به طبع، کاهش تولید عنوان کرد و گفت: به خواندن ادامه دهید