تعویق چهار ماهه در پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن آلیاژی ملایر

۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه‌ی ذوب آهن آلیاژی ملایر به مدت چهار ماه حقوق دریافت نکرده‌ و ۵۰ کارگر موقت این کارخانه نیز اخراج شده‌اند.تعویق چهار ماهه در پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن آلیاژی ملایر

احمد معبودی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان، گفت که کارگران این کارخانه عیدی، پاداش و سنوات سال گذشته را نیز دریافت نکرده‌اند.

به گفته‌ی این فعال کارگری در حال حاضر بخش ذوب آهن این کارخانه به سبب کمبود مواد اولیه‌ی تولید به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کند. به خواندن ادامه دهید