تمامی ۱۵۰۰ کارگر کشتی سازی صدرا بیکار شدند

تمامی ۱۵۰۰ کارگر کشتی سازی صدرا بیکار شدند

در حالی که در روزهای گذشته خبر از اخراج ۸۰۰ تن از کارگران واحد کشتی‌سازی شرکت صنعتی دریایی (صدرا، متعلق به سپاه) خبر داده شد، منابع کارگری در بوشهر از اخراج ۷۰۰ کارگر باقیمانده در این شرکت خبر می‌دهند که به این ترتیب شمار کارگران اخراجی صدرا به ۱۵۰۰ تن می‌رسد.

«سیدموسی میر جهانمردی» دبیر خانه کارگر بوشهر در این باره گفت: با توجه به اینکه در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بیش از ۱۵۰۰ کارگر قراردادی و رسمی تحت نظر چندین شرکت پیمانکاری به خواندن ادامه دهید