توفان شن ادارات هیرمند را تعطیل کرد/ ذرات معلق در هوا ۵ برابر شرایط بحرانی است

فرماندار شهرستان هیرمند گفت: با افزایش آلودگی‌هوای ناشی از توفان شن، ادارات هیرمند امروز تعطیل است.

توفان شن ادارات هیرمند را تعطیل کرد/ ذرات معلق در هوا ۵ برابر شرایط بحرانی است

بنا به گزارش ها، سلطانعلی دهمرده اظهار داشت: سرعت باد هم‌ اکنون در شهرستان هیرمند بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت است که میزان دید افقی را تا ۱۰۰ متر کاهش داده است.

فرماندار هیرمند میزان ذرات معلق در هوا را ۵ برابر شرایط بحران دانست و افزود: این موضوع موجب شد تا ادارات سطح شهرستان را تعطیل کنیم، البته ادارات مهم مانند شبکه بهداشت، فرمانداری و بازارچه‌های مرزی تعطیل نیستند. به خواندن ادامه دهید