جمهوری اسلامی و پروژه «با یک گل بهار نميشه»!

اخيرا «طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده» از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف افزایش جمعيت در ایران به این نهاد ضد مردمی ارائه شد. به دنبال این امر این روزها اهالی تهران شاهد نصب تابلوهای تبليغاتی ای با عنوان «با یک گل بهار نميشه»، «فرزند بيشتر، زندگی شادتر» در گوشه و کنار شهر هستند. این تابلوها که از سوی «خانه طراحان انقلاب اسلامی» طراحی شده است با نگاهی آشکارا زن ستيزانه و مردسالار در تلاش است تا مردم را به داشتن فرزند بيشتر تشویق کند. بر اساس این تبليغات قرار است که جامعه فلاکت زده ما از خطر پيامدهای «جامعه پير» آگاه گشته و به وحشت انداخته شود تا انگيزه توليد فرزندان بيشتر در مردم افزایش یابد.

دست اندرکاران این طرح دليل راه اندازی چنين پروژه ای را ميزان کاهش باروری در ایران اعلام کرده اند، که به قراری در حال حاضر شاخص آن به ٢/١ رسيده است و به ادعای آن ها اگر همين روند ادامه پيدا کند، بين سال های ١۴١۵ تا ١۴٢٠، یعنی حدود ٣٠ سال دیگر، رشد جمعيت ایران به صفر می رسد و در چنين حالتی جمعيت ایران بسيار سال خورده خواهد شد. بنابراین با پيشنهاد خامنه ای مبنی بر اینکه «لازم است در سياست کنونی جمعيت تجدید نظر شود» چنين طرحی تهيه شده و از همه نهاد های رسانه ای منجمله صدا و سيمای جمهوری اسلامی خواسته شده که با «فرهنگ سازی» این مسئله را در راس برنامه های تبليغاتی خود قرار دهند. همچنين از وزارتخانه های آموزش و پرورش، و حوزه های علميه نيز خواسته شده تا با تهيه کتاب های درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را به دانش آموزان یاد دهند و آنان را تشویق به ازدواج در سنين جوانی و فرزندآوری بيشتر کنند.

جمهوری اسلامی و پروژه «با یک گل بهار نميشه»! به خواندن ادامه دهید