خارج کردن شماری از بیماران تالاسمی از پوشش بیمه

رئیس انجمن تالاسمی ایران از خارج شدن برخی بیماران تالاسمی از پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی خبر داد.خارج کردن شماری از بیماران تالاسمی از پوشش بیمه
بنا به گزارش ها، مجید آراسته گفت بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی، بیماران تالاسمی که در مرحله تزریق خون قرار ندارند به دلیل «کم کردن هزینه‌ها» از پوشش خود خارج کرده‌اند.

به گفته او «سازمان‌های بیمه‌گر هزینه داروخانه‌ها را چند ماه و هزینه پزشکان را یک سال و بیمارستان‌ها را نزدیک به دو سال پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل برای تعدیل هزینه‌های جاری خود بیماران تالاسمی را که خون نمی‌زنند از تحت به خواندن ادامه دهید