کابوس اجاره خانه

همه حساب و کتاب های زندگی اش به هم می ريزد، وقتی صاحب خانه از پشت تلفن می گويد يا بايد ۴۰۰ هزار تومان روی اجاره اش بگذارد يا اين که خانه را تخليه کند. حال کسی را دارد که يک سطل آب يخ روی سرش ريخته اند، مبهوت است و نمی داند بايد چه تصميمی بگيرد.
با اين اوصاف بايد ماهانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان کرايه خانه بدهد و اين جدای از اقساط ماهانه ای است که بايد پرداخت کند. زن و شوهر کفش آهنی به پا می کنند و راهی بنگاه های مسکن می شوند. رفت و آمدی دو هفته ای که در آخر نتيجه اش می شود ماندن در همان خانه و افزودن ۴۰۰ هزار تومان به اجاره آقای موجر.

گرانی اجاره بهای ساختمان در تهران پابه پاي گرانی مسکن پيش می رود و هرسال اين مستاجرها هستند که با پيشنهادهایسرسام آور صاحب خانه ها مواجه می شوند. آن ها مجبورند مبالغی هنگفت را به عنوان اجاره بها به صاحب خانه ها بپردازند. دراين بين اما بايد مستاجر باشی و موعد تخليه خانه اجاره ای ات رسيده باشد تا حال و روز اجاره نشين ها را درک کنی.

کابوس اجاره خانه

زوج جوانی برای پيدا کردن يک آپارتمان ۸۰ متري برای رهن و اجاره به بنگاه مسکني در خيابان پاتريس لومومبا حوالی خيابان ستارخان آمده اند. مشاور املاک با حالتی قيمت ها را اعلام می کند که گويی هر فردی توان پرداخت چنين مبالغی را نداشته باشد جرمي مرتکب شده است! همراه زن و مرد از بنگاه خارج می شوم و از وضعيت اجاره ها می پرسم. قيمت های رهن کامل برای يک آپارتمان ۸۰ متری بين ۸۰ تا ۸۵ ميليون تومان است گويا اجاره ها برخلاف تاکيد سازمان تعزيرات، جهش چشمگيری داشته است. مرد جوان می گويد: يک ماه ديگر موعد تخليه خانه ای است که درآن سکونت داريم. يک آپارتمان ۸۰ متری را خرداد سال قبل ۶۰ ميليون تومان رهن کرديم ولی امسال صاحب خانه ۲۵ ميليون روی رهن خانه اش گذاشته است. زن صحبت های همسرش را ادامه می دهد و می گويد: اگر بخواهيم با همان مبلغی که سال قبل خانه اجاره کرديم امسال هم مستاجری کنيم، بايد از خانه۸۰ متری به يک آپارتمان ۶۰ متری برويم چون رهن و اجاره يک آپارتمان ۶۰ متری در اين منطقه ۳۰ ميليون تومان رهن و ماهانه ۶۵۰ هزار تومان اجاره است. به خواندن ادامه دهید