داستان بخاری های مدارس و بی کفایتی مسوولان

يک سوم کلاس‌های درس با بخاری گرم می شوند

داستان بخاری های مدارس و بی کفایتی مسوولان

علی رغم حوادث متعددی که طی سال‌های گذشته به دليل استفاده نامناسب از بخاری های نفتی و گازی در مدارس کشور رخ داده و زيان‌های مادی و بويژه جسمی غيرقابل جبران فراوانی برای دانشآموزان در پی داشته است؛ همچنان استفاده از بخاری های نفتی و گازی در مدارس که بسيار خطرناک است ادامه دارد.

اين درحالی ست که مسئولان بارها وعده رفع اين مشکل را داده بودند اما گويا هنوز اين مشکل به قوت خود باقی ست؛ به طوری که رييس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور با بيان اينکه سيستم گرمايشی يک سوم کلاس‌های درس با بخاری نفتی و گازی است، گفت: استفاده از اين سيستم‌های گرمايشی از نظر آموزش‌ و‌ پرورش مردود است و خطر بزرگی برای دانش‌آموزان محسوب می شود. به خواندن ادامه دهید