رشد ۴ برابری بهای انسولین ایرانی و نایاب‌شدن داروی نگهدارنده پیوند

مشکل ارزی بین بانک‌ها و گمرک ایران باعث انباشت میلیون‌ها یورو دارو در گمرک شده است. نایاب‌شدن داروی نگهدارنده پیوند، افزایش سرسام‌آور قیمت انسولین و کمبود داروی بیماران هموفیلی، از جمله مشکلات رشد ۴ برابری بهای انسولین ایرانی و نایاب‌شدن داروی نگهدارنده پیوند بیماران خاص در ایران هستند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از ایران حاکی از کمبود شدید دارو به ویژه برای بیماران خاص و نیز افزایش شدید قیمت آنهاست. در حالی که بانک مرکزی مدعی شده ارز واردات دارو را به اندازه کافی تأمین کرده، اما حدود ۶۰ میلیون داروی خریداری شده به دلیل مشکلات ارزی بین بانک‌ها و گمرک در انبارها باقی مانده‌اند. به خواندن ادامه دهید