روزی که دیگر پدرم به خانه باز نگشت!

امروز ۲۱ آبان‌ماه است؛ سی و دو سال پیش در چنین روزی مراسم چهلم رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) برگزار گردید. رفیق اسکندر در درگیری با پاسداران جمهوری اسلامی دلاورانه کشته شد. آوازه رفیق اسکندر و همرزمان مبارزش تا همیشه بر تارک تاریخ آزادی‌خواهی و جان‌فشانی ایران خواهد درخشید.

پدرم «محمد حسن بهادری طولابی» اعلامیه‌های مراسم را در منزل چاپ کرده بود. وی با همراهی زنده یاد «رفیق عبدالرضا نصیری» و دیگر رفقای‌شان این اعلامیه‌ها را پخش نمود و خود به همراه اعضای خانواده عازم محل برگزاری مراسم شده بود؛ غافل از این که دژخیمان خون‌خوار و تا بن دندان مسلح رژیم از شب قبل، محل برگزاری مراسم را قرق کرده و در انتظار به دام انداختن مبارزان واقعی و جان بر کف خلق نشسته بودند. به خواندن ادامه دهید