گرامیداشت روز جهانی کارگر، استاوانگر ـ نروژ، ۱ می ۲۰۱۳

کارگران از محرومان و تحت ستمان جوامع سرمایه داری و طبقاتی هستند که هر چه بیشتر تلاش می کنند و زحمت می کشند، گردن سرمایه داران را کلفت تر کرده و خودشان در فقر بیشتری فرو می روند.
رژیم های سرمایه داری با بیشتر در استثمار قرار دادن توده های زحمتکش و استفاده کردن از نیروی بدنی کارگران، هر چه بیشتر به ثروت خود افزوده و بیش از پیش در باتلاق جنایت و یکه تازی بورژوایی فرو می روند.
بعداز اول ماه مه ۱۸۸۶ (مبارزات سندیکایی کارگری به دویست هزار زحمتکش آمریکایی اجازه داد تا به مطالبه خود برای هشت ساعت کار در روز برسند  اما سی صد و چهل هزار تن دیگر مجبور به اعتصاب شدند تا همین مطالبه را به کارفرمایان بقبولانند) همه ساله اول ماه مه را بعنوان روز جهانی کارگر در جهان جشن می گیرند تا وظیفه انترناسیونالیستی شان را در قبال مطالبات کارگران جهان انجام دهند و اتحادشان را مستحکم تر کنند.

گرامیداشت روز جهانی کارگر، استاوانگر ـ نروژ، ۱ می ۲۰۱۳
اما در ایران از همان زمانی که رژیم وابسته جمهوری اسلامی روی کار آمد، کارگران ایران نتوانستند این روز را (که برابر ست با ۱۱ اردیبهشت خورشیدی) آزادانه جشن بگیرند، چراکه این رژیم حافظ منافع سرمایه داری همیشه از اتحاد مردم بویژه کارگران تحت ستم، بیم داشته و هیچگاه اجازه گردهمایی و شادمانی در این روز را به آنها نداده است.
امروز در شهر استاوانگرـ نروژ، با وجود هوایی سرد و وزش باد شدید، این تشکل های کارگری بودند که با اتحاد و یکدلی شان گرمی خاصی به فضای حاکم داده بودند.  به خواندن ادامه دهید

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کارگران جهان امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی کارگر (اول ماه مه) می‌روند که بحران سر تا پای نظام سرمایه‌داری را فراگرفته و سرمایه‌داران زالوصفت برای حفظ سودهای نجومی خود با کمک دولتهای حامی‌شان برنامه‌های «ریاضت اقتصادی» کمرشکنی را بر کارگران و کل زحمتکشان تحمیل نموده‌اند؛ با این هدف که همچون همیشه بار بحرانهای ذاتی نظام خود را هر چه بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان سرشکن نمایند. برنامه‌هایی که شرایط کار و معیشت کارگران را شدیداً به مخاطره انداخته و تامین حداقل زندگی را برایشان سخت و دشوار نموده است. اخراجهای وسیع، بیکاری، فقر و گرسنگی و بیخانمانی ارمغان تاکنونی چنین برنامه‌هایی برای محرومان بوده  است تا سودهای بادآورده مشتی سرمایه‌دار مفتخور تداوم یابد.

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

روشن است که این واقعیت، ویژگی یک کشور مشخص نیست بلکه با توجه به سلطه جهانی نظام سرمایه‌داری این امر در کل نظام سرمایه‌داری در همه کشورها به درجات گوناگون خود را نشان می‌دهد. اگر در قبرس دولت سرمایه‌داران یکباره به فکرش می افتد که بخشی از موجودی و پس‌اندازمردم در بانکها  را به آنها نپرداخته و به جیب بزند(امری که با اعتراض شديد مردم مواحه شده و دولت را مجبور به عقب نشينی هائی نمود)،  اگر در یونان هر روز کارگران بیشتری از کار بیکار می‌شوند اگر در انگلستان دولت این کشور با بیشرمی تمام به قطع کمک‌های اجتماعی برخاسته و حتی به حقوق معلولین نیز یورش برده است، در اسپانیا  و ایرلند و پرتغال و خلاصه همه کشورهای سرمایه‌داری  نیز شاهد اشکال دیگری از این یورش گسترده به دسترنج و حقوق کارگران و مردم ستمدیده می‌باشیم. به خواندن ادامه دهید