سوختگی ۳ کارگر بر اثر انفجار دیگ بخار در جاده ورامین

بنا به گزارش ها، انفجار دیگ بخار در کارگاه تولیدی فوم و یونولیت در جاده ورامین، چال ترخان، روبروی شهرک موزاییک سازی موجب سوختگی۳کارگر از ناحیه تمام بدن شد.سوختگی ۳ کارگر بر اثر انفجار دیگ بخار در جاده ورامین

میرزایی فرمانده نیروهای اعزامی دراین باره گفت: در یک کارگاه تولیدی فوم و یونیلیت به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع انفجار دیگ بخار ۲ تنی که برای ذوب مواد اولیه تولید فوم و یونولیت استفاده می شد منجر به وقوع خسارت و صدمات زیادی شده بود. به خواندن ادامه دهید