شاهرخ زمانی و خالد حردانی دست به اعتصاب غذا زدند

به دنبال تخریب منزل ٧ شهروند عرب در محله‌ی “شلنگ‌آباد” اهواز توسط مأمورا ن شهرداری با بولدوزر ، شاهرخ زمانی و خالد حردانی در جهت حمایت از خانواده های فوق و اعتراض به عملکرد ضد انسانی مأموران جمهوری اسلامی از روز  شنبه ۲۸/۲/۱۳۹۲ دست به اعتصاب غذای تر زده اند .

خواسته شاهرخ و خالد از نهادها و تشکل های داخلی و جهانی حمایت از این خانواده ها و اعتراض به عملکرد جمعی نهادها و ماموران جمهوری اسلامی است با توجه به اینکه تخریب سرپناه این هفت خانواده شهروند اهوازی تنها یک نمونه  از کارهای ضد انسانی جمهوری اسلامی است.

شاهرخ زمانی و خالد حردانی دست به اعتصاب غذا زدند به خواندن ادامه دهید