فراخوان به شرکت در مراسم یادبود دهه ۶۰ در لندن

با یاد سترگ هزاران تن از زنان و مردان کمونیست و آزادی خواه که در جریان قتل عام دهه ۶۰ و اوج آن در کشتار تابستان سال ۶۷ به دست رژیم ضد خلقی و جنایتکار جمهوری اسلامی به خون غلطیدند، گرد هم می آییم تا در بیست و پنجمین سالگرد این جنایت ننگین:

خاطره پایداری های آن عزیزان در مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع را پاس داریم و بر آرمان های بر حق آنان یعنی پیکار در راه نابودی نظام استثمارگرانه حاکم و سلطه ننگین رژیم جمهوری اسلامی و تمام جناح ها و دسته های ارتجاعی آن تاکید کنیم.* به خواندن ادامه دهید