مادر ستار بهشتی: اگر به خواسته ما توجه نکنند؛ من مقابل دادگاه خودم را خواهم کشت

نظامی که بقاء آن بر سرکوب، شکنجه، ترور و حذف آئینی – فیزیکی ایرانیان استوار است نمی تواند پاسخگوی دادخواهی مادران داغدیده این سرزمین باشد.
دردا … در این دیار شکایتِ کدام درنده به درنده‌ی دیگری باید؟ظامی که بقاء آن بر سرکوب، شکنجه، ترور و حذف آئینی - فیزیکی ایرانیان استوار است نمی تواند پاسخگوی دادخواهی مادران داغدیده این سرزمین باشد. دردا ... در این دیار شکایتِ کدام درنده به درنده‌ی دیگری باید؟

مادر ستار بهشتی گفت: «اعلام میکنم اگر به خواسته ما توجه نکنند؛ من مقابل دادگاه خودم را خواهم کشت.»
گوهر عشقی در گفت و گویی از سازمان ملل و از تمام نهادهای حقوق بشری خواست تا در مورد پرونده فرزندش اعمال نظر کنند تا مبادا ستار دیگری در دست برخی از ماموران روانی و یا مسئولان سهل انگار از دست برود.
وی در ادامه با اشاره به کند شدن روند رسیدگی به پرونده فرزندش این رویکرد را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: متاسفانه تا کنون خبری از رسیدگی به پرونده ستار نیست. قرار بوده بعد از چهلم به پرونده فرزندم رسیدگی کنند، اما الان می گویند شش ماه طول خواهد کشید.
به اعتقاد مادر ستار بهشتی باوجود قول مساعد برخی ازمسئولان نظیر علی مطهری نماینده مجلس نهم، هنوز کار موثری در رابطه با پرونده فرزندش صورت نگرفته است و تعلل بازپرسی در عدم رسیدگی به پرونده و ارسال آن به دادگاه پذیرفتنی نیست. به خواندن ادامه دهید