مخالفت مسئولین با درمان یک زندانی بهایی

رزیتا واثقی زندانی بهائی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد نیاز به معالجه فوری دارد، اما مسئولین با این کار مخالف مخالفت مسئولین با درمان یک زندانی بهاییهستند.

از هفته اوّل خرداد به تشخیص پزشک زندان، لثه های متورم و دردناک ایشان نیاز به جراحی فوری دارد. این در حالی است که دادستان مشهد، قاضی ناظر زندان و اداره اطلاعات مشهد در اقدامی هماهنگ با این معالجه مخالفت می ورزند. به خواندن ادامه دهید