مراسم یادمان یاد یاران_ نروژ ۱۳۹۲

      این ذره ذره گرمی خاموش وار ما
                                  یک روز بی گمان – سر می زند ز جایی و خورشید می شود!مراسم یادمان یاد یاران_ نروژ ۱۳۹۲ به خواندن ادامه دهید