مرکز آمار ایران از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته خبر داد

مرکز آمار ایران می گوید شاخص تورم در اسفندماه گذشته با افزایش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۰ همراه بوده است.مرکز آمار ایران از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته خبر داد

بنا به گزارش ها طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور (شاخص تورم) در اسفند‌ماه ۹۱ براساس سال پایه ۸۱ به ۶۰۱.۴ رسید که نسبت به ماه قبل سه و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۶ درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که میزان رشد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۱ (نرخ تورم) نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۹۰ به ۳۱.۵ درصد رسیده است.

افزایش ۵۸.۵ درصدی شاخص خوراکی‌ها

در اسفند‌ماه سال ۹۱ شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات به ۸۹۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۵ درصد افزایش یافته است. به خواندن ادامه دهید