هزينه ماهانه يک خانوار چهار عضوی کارگری: يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان

هزينه ماهانه يک خانوار چهار عضوی کارگری: يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومانهزينه ماهانه يک خانوار چهار عضوی کارگری: يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومانکميته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه با انتشار گزارشی ‌اعلام کرد که هزينه ماهانه يک خانوار چهار عضوی کارگری بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است.

اين کميته گزارش خود را بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قنون کار تهيه کرده است که می گويد:‌ حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه يک خانوار تعيين شود. به خواندن ادامه دهید