پروین غفارخانی پس از خود سوزی در شرایط وخیم جسمی‌ و روحی‌ به سر می‌‌برد

پروین غفارخانی، معاون سابق دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی‌ تهران که به اتهام توهین به رهبری بازداشت شده بود پس از آزادی به قید وثیقه ۵۰ میلیونی تومانی اقدام به خودسوزی کرده و در وضعیت وخیمی به سر می‌‌برد.

بنا به اخبار رسیده،  پروین غفار‌خانی، نویسنده و شاعر، در اردیبهشت ماه سال ۹۰ به دلیل پرونده‌ای جزایی به دادگاه خانواده تهران واقع در خیابان خارک مراجعه می‌‌کند اما پس از درگیری لفظی با قاضی پرونده به نام آقای خاکپور به اتهام توهین به رهبری بازداشت و روانه زندان اوین می‌‌شود.

پروین غفارخانی پس از خود سوزی در شرایط وخیم جسمی‌ و روحی‌ به سر می‌‌برد به خواندن ادامه دهید