کارگران شرکت پارلو ۴ ماه دستمزد معوقه دارند

کارگران شرکت پارلو ۴ ماه دستمزد معوقه دارند

کارگران کارخانه شرکت پارلو از اردیبهشت ماه امسال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تلاش های آنان در طول این مدت برای دریافت دستمزدهای شان نتیجه ای در بر نداشته است.

این کارخانه سال گذشته  ۲۳۰ کارگر داشت که تا کنون حدود ۱۴۰ تن از آنان از کارهای خود اخراج شده اند. به خواندن ادامه دهید