کرامت عزیزی کارگر شرکت ایران خودرو در زیر دستگاه پرس جان باخت

کرامت عزیزی کارگر شرکت ایران خودرو در زیر دستگاه پرس جان باختصبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه کرامت عزیزی کارگر سالن پرس شرکت ایران خودرو حین کار جان خود را از دست داد.

بنا بر اظهار کارگران ایران خودرو زمانی که کرامت عزیزی مشغول جمع آوری ضایعات از زیر دستگاه پرس بود به دلیل اشکال در چشم الکترونیکی  و به کار افتادن ناگهانی آن در زیر دستگاه ماند و بر اثر این حادثه در دم جان باخت.
کرامت عزیزی حدود ده سال سابقه کار در شرکت ایران خودرو داشت و  دارای یک فرزند بود. به خواندن ادامه دهید