کشته شدن یک شهروند شادگان توسط ماموران نیروی انتظامی

کشته شدن یک شهروند شادگان توسط ماموران نیروی انتظامی

راضی گنطاری (البوخنفر) فرزند رحیم ۲۵ ساله در حین شرکت در مراسم عزاداری دوست اش در روز دوشنبه ۱ مهر ماه توسط نیروی انتظامی شهر فلاحیه (شادگان) کشته شد.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر در این باره گفت: «نیروی انتظامی سعی کرده بود که از تجمع مردم در مراسم دفن یکی از اهالی فلاحیه (شادگان) جلوگیری کند و جهت متفرق کردن مردم از اسلحه استفاده کرده، که در این میان شخص مذکور هدف تیر ماموران قرار گرفته و کشته می‌شود.»

وی در ادامه گفت: علت حضور نیروی انتظامی در این مراسم به خواندن ادامه دهید