گرامی باد ياد و خاطره چریک فدائی خلق رفیق خشایار سنجری

رفیق خشایار در سال ۱۳۲۷ در شهر ملایر متولد شد و پس از اخذ دیپلم در دانشگاه علم و صنعت نارمک ادامه تحصیل داد. در سال سوم تحصیل در این دانشگاه بود که دستگیر گردید و پس از سپری شدن یکسال از زندان به سربازی فرستاده شد وپس از چند ماه از سربازی فرار کرده و به چریکهای فدائی خلق پیوست و زندگی مخفی در پيش گرفت وسرانجام در ۲۳  فروردین سال ۵۴ در یک درگیری مسلحانه با مزدوران رژیم وابسته به امپریالیسم شاه در قزوین به شهادت رسید.
با شکل گیری جنبش نوین کمونیستی و اشاعه مارکسیسم ـ لنینیسم خلاق در بین روشنفکران انقلابی، محافل انقلابی مختلفی در سطح ایران شروع به رشد کرد. بویژه فعالیتهای دانشجوئی در سالهای ۴۵ و ۴۶ و در ادامه آنها تظاهرات به مناسبت شهادت جهان پهلوان تختی و اعتراض علیه افزایش بلیط اتوبوسهای شرکت واحد، از جمله حرکت هایی بود که در این سالها روشنفکران انقلابی را هر چه بیشتر با مبارزه آشنا ساخته و افکار آنها را شکل میداد.

چریک فدایی خلق «رفیق خشایار سنجری»

چریک فدایی خلق «رفیق خشایار سنجری»

به خواندن ادامه دهید