گرامی باد یاد و راه چریک فدایی خلق رفیق «اسمر آذری»

اسمر آذری ( كه به اشتباه اصغر آذری نوشته شده ) در شهريور ماه سال ۱۳۳۹ در خانواده ای زحمت كش در روستای يام مرند در آذربايجان به دنيا آمد . در جريان جنبش توده ها در سال های ۵۶ – ۵۷ ، فعالانه در مبارزات مردمی شركت كرد. در اين زمان او يك دانش‌آموز نوجوان بود كه در مسايل مبارزاتی محيط تحصيل خود بسيار فعال و پرشور بود. در آن روزگار در اثر فعاليت های اسمر در راس جنبش دانش‌آموزان در مدرسه، موفق شدند تا نه تنها مدير مدرسه -‌كه عنصری وابسته به رژيم شاه بود‌- را از مدرسه اخراج كنند بلكه نام مدرسه را تا مدت كوتاهی از دبيرستان امير نظام به دبيرستان اشرف دهقانی تغيير دهند.

چریک فدایی خلق رفیق «اسمر آذری»

چریک فدایی خلق رفیق «اسمر آذری»

به خواندن ادامه دهید