گزارشی از آکسیون لندن به مناسبت بزرگداشت یاد و راه جانباختگان دهه شصت!

روز شنبه ۵ اکتبر در اعتراض و محکوميت کشتار سيستماتيک هزاران تن از فرزندان کمونيست و مبارز مردم ایران در دهه ۶۰ و در بيست و پنجمين سالگرد فاجعه قتل عام وحشيانه زندانيان سياسی در تابستان سال ۶۷ – که نقطه اوج این کشتارها توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بود- یک آکسيون افشاگرانه و اعتراضی در مرکز شهر لندن برگزار شد.

در این حرکت، آرم سازمان و بنرها و پوسترهای بزرگی حاوی عکس هائی تکان دهنده از صحنه های سرکوب و اعدام و توضيحاتی راجع به ۳۴ سال جنایات سيستماتيک رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در محل قرار داده شد و شعارهایی با مضمون «مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی»، » جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد»، «نيروهای انقلاب، عليه ظلم و بيداد، اتحاد اتحاد»، «پيروز باد مبارزات ضد امپریاليستی و دمکراتيک خلق های خاورميانه»، «زندانی سياسی آزاد باید گردد» و … به نمایش درآمد.

گزارشی از آکسیون لندن به مناسبت بزرگداشت یاد و راه جانباختگان دهه شصت! به خواندن ادامه دهید