گزارشی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی در تورنتو

در روز ١۵ فوريه ٢٠١۴ مراسم پر شکوهی به مناسبت فرا رسيدن چهل و سومين سالگرد حماسه سياهکل ۴٩ و سی و پنجمين سالگرد قيام پرشکوه بهمن ۵٧، توسط فعالين چريک های فدايی خلق ايران و با شرکت حدود ٢٠٠ تن از فعالين سياسی و ايرانيان آزادی‌خواه در شهر تورنتو (کانادا) برگزار شد. اين مراسم به همت برخی از رفقای متعهد به طور زنده نيز از شبکه اينترنت پخش گرديد که از اين طريق نيز بيش از ١۵٠٠ تن دیگر از نقاط مختلف دنيا در جریان آن قرار گرفتند.

برنامه بزرگداشت سالگرد حماسه سياهکل با پخش سرود انترناسيونال آغاز شد و يکی از صحنه های به يادماندنی اين مراسم، وقتی بود که همه حضار (از مادر ٨٠ ساله گرفته تا کودک ٨ ساله و ده ها تن جوان دختر و پسر) به احترام اين سرود (که می توان آن را يکی از سمبل های هنری مبارزات انقلابی طبقه کارگر جهانی خواند) به پا خواستند. به دنبال سرود همبستگی بين المللی کارگران جهان به یاد گرامی رزمندگان سياهکل و تمامی جان‌باختگان راه آزادی و سوسياليزم یک دقيقه سکوت اعلام شد.
پس از آن، شعر زيبايی (به نام «ز رعد خيزش ما» در وصف رزمندگان سياهکل) سروده «رحيمه توخی» شاعر مترقی افغانستان، قرائت شد که در آن نسبت به رزمندگان سياهکل و مبارزات آنها ادای احترام شده بود. شاعر، در مقدمه ای که پيش از این شعر قرائت شد با اشاره به این حرکت «تاریخی»، ١٩ بهمن، این «روز برجسته» را که در»تاریخ کتيبه تاریخ پر افتخار خلق‌های آزادی‌خواه ایران حک شده» را به خلق‌های به پا خاسته و به رفقای فدایی و سایر کمونيست‌های ایران تبریک گفت.

گزارشی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی در تورنتو به خواندن ادامه دهید

گزارشی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی در نروژ+ عکس

بعد از ظهر روز شنبه ٨ فوریه ٢٠١۴ برابر با ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، به دعوت فعالين چریک‌های فدایی خلق ایران در نروژ، به مناسبت چهل و سومين سالگرد رستاخيز سياهکل و آغاز جنبش مسلحانه و هم چنين سی و پنجمين سالگرد قيام پر شکوه بهمن ماه سال ١٣۵۷، مراسمی در شهر اسلو نروژ برای بزرگداشت این دو روز بزرگ تاریخی برگزار شد که با استقبال فعالين سياسی مقيم نروژ مواجه گردید.
تعدادی از فعالين سياسی از کشورهای دیگر نيز برای شرکت در این مراسم به اسلو آمده و با حضور خود جلوه برجسته ای به این مراسم دادند.

در ابتدای مراسم، مجری برنامه مقدم حاضرین را گرامی داشت و سرود انترناسيونال پخش شد، حاضرین یک دقيقه به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم کف زدند. به دنبال پخش سرود انترناسيونال یک متن کوتاه در ستایش از رزمندگان سياهکل و مبارزه آنان قرائت شد.
در بخش بعدی برنامه متن ادبی زیبایی در توصيف سياهکل توسط یکی از رفقا به سمع حاضرین رسيد که با استقبال و تشویق آنان روبرو شد. پس از آن نوبت به سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر تحت عنوان «سياهکل در آئينه تاریخ» رسيد؛ وی در صحبت‌های خود ضمن تاکيد بر تاثيرات تاریخی حرکت رزمندگان سياهکل و تاکيد بر برخی از بنيان‌های فکری و نظری و شيوه برخورد آنان نسبت به مسایل انقلاب، گوشه ای از کمپين رسوای رژیم جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اش در مورد نسلی از پاک ترین فرزندان کمونيست کارگران و زحمت کشان ایران یعنی چریک‌های فدائی خلق ایران را با ذکر مثال های مشخص تشریح کرد.

گزارشی از مراسم بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی در نروژ! به خواندن ادامه دهید