گزارشی از مراسم وداع با مادر سِلاحی

بعد از ظهر روز پنجشنبه ٢٨ آذرماه ١٣٩٢ (١٩ دسامبر ٢٠١٣)، مراسم وداع با مادر سلاحی (صدیقه حائری)، مادر مبارز و آزادی خواهی که تا آخر عمر در اشکال گوناگون در مبارزه بود و بی کران از مبارزات قهرمانانه فرزندان چریک خود، رفقا جواد، کاظم و حسين سلاحی دفاع می نمود، با حضور بيش از ٢٠٠ تن در یکی از گورستان های شهر استکهلم در سوئد برگزار گردید. رفقا و دوستداران مادر که نه تنها از استکهلم بلکه از بسياری از شهرهای سوئد و دیگر کشورها خود را به محل رسانده بودند، فرصت یافتند تا برای آخرین بار چهره مادر را دیده، با او وداع کرده و قدردانی و احترام خود را از این زن مبارز، ابراز کنند.

گزارشی از مراسم وداع با مادر سِلاحی به خواندن ادامه دهید